โคมไฟตั้งโต๊ะ

โคมไฟตั้งโต๊ะ ตามแบบของ Lamp Bla Bla สามารถเลือกได้ว่า จะให้ทางเรา หุ้มผ้าสีพื้น (ผ้าไหมเทียม คลิกเพื่อดูตัวอย่างสีผ้าไหมเทียม

ผ้าฝ้าย คลิกเพื่อดูตัวอย่างสีผ้าฝ้าย หรือใช้ผ้าแฟชั่น (กรณีผ้าแฟชั่น จะต้องมีการเช็คสต๊อกผ้าก่อน) หรือจะเป็นผ้าของทางลูกค้าจัดหามาให้ 


 • โคมไฟตั้งโต๊ะ COTBL-01-A.jpg
  รหัส : COTBL-01-A โคมไฟตั้งโต๊ะ แบรนด์ : Lamp Bla Bla Over all size : dia.25xh 45 cm Material : Fabric Shade Steel Base 1xE27 60W โป๊ะครอบโคมไฟ หุ้มผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมเทียม ซิลค...

 • โคมไฟตั้งโต๊ะ COTBL-02-A.jpg
  รหัส : COTBL-02-A โคมไฟตั้งโต๊ะ แบรนด์ : Lamp Bla Bla Over all size : dia.25xh 45 cm Material : Fabric Shade Steel Base 1xE27 60W โป๊ะครอบโคมไฟ หุ้มผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมเทียม ซิลค์ส...

 • โคมไฟตั้งโต๊ะ COTBL-03-A.jpg
  รหัส : COTBL-03-A โคมไฟตั้งโต๊ะ แบรนด์ : Lamp Bla Bla Over all size : dia.20xh 55 cm Material : Fabric Shade Steel Base 1xE27 60W โป๊ะครอบโคมไฟ หุ้มผ้าแฟชั่น ,ผ้าฝ้าย, ผ้าไหมเท...

 • โคมไฟตั้งโต๊ะ COTBL-04-A.jpg
  รหัส : COTBL-04-A โคมไฟตั้งโต๊ะ แบรนด์ : Lamp Bla Bla Over all size : dia.25xh 60 cm Material : Fabric Shade Steel Base 1xE27 60W โป๊ะครอบโคมไฟ หุ้มผ้าแฟชั่น ,ผ้าฝ้าย, ผ้าไหมเทีย...

 • โคมไฟตั้งโต๊ะ COTBL-05-A.jpg
  รหัส : COTBL-05-A โคมไฟตั้งโต๊ะ แบรนด์ : Lamp Bla Bla Over all size : dia.25xh 65 cm Material : Fabric Shade Steel Base 1xE27 60W โป๊ะครอบโคมไฟ หุ้มผ้าแฟชั่น ,ผ้าฝ้าย, ผ้าไหมเทีย...

 • โคมไฟตั้งโต๊ะ COTBL-06-A.jpg
  รหัส : COTBL-06-A โคมไฟตั้งโต๊ะ แบรนด์ : Lamp Bla Bla Over all size : dia.40xh 60 cmMaterial : Fabric Shade Steel Base1xE27 60W โป๊ะครอบโคมไฟ หุ้มผ้าแฟชั่น, ผ้าไหมเทียม, ผ้าฝ้าย ฐา...
Visitors: 311,193