วางเม้าท์บนรูป หรือคลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย

รายละเอียดโคมไฟ

1. โคมไฟแขวน รหัส COHGL-01  

     ไม่ปิดก้นโคม                        ขนาด dia. 25 cm. H 35 cm. 

2. โคมไฟแขวน รหัส COHGL-02  

     ปิดก้นโคมด้วยแผ่นอะคริลิค  ขนาด dia. 40 cm. H 20 cm.

3. โคมไฟแขวน รหัส COHGL-03  

    ปิดก้นโคมด้วยแผ่นอะคริลิค  ขนาด dia. 40 cm. H 20 cm.

4. โคมไฟแขวน รหัส COHGL-04   

    โคม 2 ชั้น ปิดก้นโคมด้วยแผ่นอะคริลิค  ขนาด dia. 50 cm. H 25 cm.

5. โคมไฟตั้งโต๊ะ รหัส COTBL-01

     ขนาด dia. 25 cm H 46 cm.

 6. โคมไฟตั้งโต๊ะ รหัส COTBL-02

     ขนาด dia. 26 cm H 46 cm.

 7. โคมไฟตั้งโต๊ะ รหัส COTBL-03

     ขนาด dia. 19 cm H 55 cm.

8. โคมไฟตั้งโต๊ะ รหัส COTBL-04

     ขนาด dia. 25 cm H 62 cm.

9. โคมไฟตั้งโต๊ะ รหัส COTBL-05

     ขนาด dia. 26 cm H 66 cm.

10. โคมไฟตั้งโต๊ะ รหัส COTBL-06

      ขนาด dia. 40 cm H 62 cm.

11. โคมไฟตั้งโต๊ะ รหัส COSTL-01

       ขนาด dia. 50 cm H 150 cm.

12. โคมไฟตั้งโต๊ะ รหัส COSTL-02

      ขนาด dia. 35 cm H 165 cm.

13. โคมไฟตั้งโต๊ะ รหัส COSTL-03

      ขนาด dia. 43 cm H 155 cm.  Visitors: 311,196