โคมไฟตั้งโต๊ะ COTBL-04

รหัส : COTBL-04-A

โคมไฟตั้งโต๊ะ

แบรนด์ : Lamp Bla Bla  

Over all size : dia.25xh 60 cm  
Material       : Fabric Shade  
                    Steel Base  
1xE27 60W

โป๊ะครอบโคมไฟ หุ้มผ้าแฟชั่น ,ผ้าฝ้าย, ผ้าไหมเทียม

ฐานเหล็กพ่นสีอบ สีขาวหรือสีดำ


 • โคมไฟตั้งโต๊ะ COTBL-01-A.jpg
  รหัส : COTBL-01-A โคมไฟตั้งโต๊ะ แบรนด์ : Lamp Bla Bla Over all size : dia.25xh 45 cm Material : Fabric Shade Steel Base 1xE27 60W โป๊ะครอบโคมไฟ หุ้มผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมเทียม ซิลค...

 • โคมไฟตั้งโต๊ะ COTBL-02-A.jpg
  รหัส : COTBL-02-A โคมไฟตั้งโต๊ะ แบรนด์ : Lamp Bla Bla Over all size : dia.25xh 45 cm Material : Fabric Shade Steel Base 1xE27 60W โป๊ะครอบโคมไฟ หุ้มผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมเทียม ซิลค์ส...

 • โคมไฟตั้งโต๊ะ COTBL-03-A.jpg
  รหัส : COTBL-03-A โคมไฟตั้งโต๊ะ แบรนด์ : Lamp Bla Bla Over all size : dia.20xh 55 cm Material : Fabric Shade Steel Base 1xE27 60W โป๊ะครอบโคมไฟ หุ้มผ้าแฟชั่น ,ผ้าฝ้าย, ผ้าไหมเท...

 • โคมไฟตั้งโต๊ะ COTBL-05-A.jpg
  รหัส : COTBL-05-A โคมไฟตั้งโต๊ะ แบรนด์ : Lamp Bla Bla Over all size : dia.25xh 65 cm Material : Fabric Shade Steel Base 1xE27 60W โป๊ะครอบโคมไฟ หุ้มผ้าแฟชั่น ,ผ้าฝ้าย, ผ้าไหมเทีย...

 • โคมไฟตั้งโต๊ะ COTBL-06-A.jpg
  รหัส : COTBL-06-A โคมไฟตั้งโต๊ะ แบรนด์ : Lamp Bla Bla Over all size : dia.40xh 60 cmMaterial : Fabric Shade Steel Base1xE27 60W โป๊ะครอบโคมไฟ หุ้มผ้าแฟชั่น, ผ้าไหมเทียม, ผ้าฝ้าย ฐา...
Visitors: 311,193